top of page

לפעמים מספיקה כפית

כולם מדברים מודעות. מדברים התקלפות, ועושים התפשטות. רוצים לגעת. רוצים להבין. כל-כך אנושי. אינסטינקט בסיסי. רוצה לומר, כדי לגעת כדי להבין לא תמיד חייבים טוריות דחפורים לעתים מספיקה כפית.

תודה לאנונימי על ההשראה. ולצלמת שצילמה.

(הילה גבאי, יב' באלול תשע"ו).


data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='36' height='36' viewBox='0 0 36 36'%3E %3Cg fill='none' fill-rule='evenodd'%3E %3Cg fill='%23162D3D'%3E %3Cg%3E %3Cg%3E %3Cg%3E %3Cpath d='M30 25.5V27H4.5v-1.5H30zm-12.75-9c1.243 0 2.25 1.007 2.25 2.25S18.493 21 17.25 21 15 19.993 15 18.75s1.007-2.25 2.25-2.25zM12 18v1.5H4.5V18H12zm18 0v1.5h-7.5V18H30zm-12.75 0c-.414 0-.75.336-.75.75s.336.75.75.75.75-.336.75-.75-.336-.75-.75-.75zM30 10.5V12H4.5v-1.5H30z' transform='translate(-823 -408) translate(536 204) translate(256 186) translate(31 18)'/%3E %3C/g%3E %3C/g%3E %3C/g%3E %3C/g%3E %3C/g%3E %3C/svg%3E

Comments


3D Balloons

רוצה ללמוד לעבוד עם קלפים טיפוליים?

bottom of page