top of page

מזמינה אותך להתמקצע מהבית. בקצב שלך. בנוחות שלך.

אז מה יהיה לנו בקורס...?

​​בקורס תקבלו את בסיס הידע לעבודה עם קלפים בצורה משמעותית ומעמיקה:

  • נבין את המהות של העבודה עם הקלפים.

  • נלמד טכניקות ואפשרויות לשילוב של קלפים בעבודה פרטנית וקבוצתית.

  • נלמד איך לשאול בעבודה עם הקלפים, בכדי ללוות ולהנחות תהליך עמוק ומשמעותי.

  • נכיר סוגי קלפים וחלופות לערכות קלפים.

  • נתנסה ונתרגל את העבודה עם הקלפים.