top of page

אהבה עצמית

מתחילה בחקירה עצמית. וכשאני אומרת חקירה עצמית, אני לא בהכרח מתכוונת לאופן שבו אנו נוטים לחקור ולהיחקר במטרה למצוא פגמים או חסרים. אני מתכוונת לחקירה שמטרתה לגלות, להבין, לראות ולהכיר בדברים כפי שהם. אני מתכוונת לחקירה בעיניים טובות, שמטרתה להאיר, לשים זרקור ולתת מקום לחלקים של יופי, לכוחות, למשאבים ולייחודיות המתקיימת במה שאנחנו מתבוננים עליו. אני מתכוונת לחקירה שמטרתה לחבר למוטיבציה הפנימית, לתנועה הטבעית, לתשוקה האינהרנטית הנוכחת, והתחברות אליה ללא שיפוט, ללא שאלות, רק סקרנות והקשבה.

סקרנות הבנה והכרה עיניים טובות חיבור למשאבים חיבור לתשוקהכך גם בעבודה עם הקלפים, אני נוהגת להפגיש את האדם באופן הזה עם הקלף שלו. מאפשרת את החקירה העצמית הזו, דרך הקלף, דרך המרחב המטאפורי, המכיל והמרחיב את הלב והתובנה, שמתאפשר בשיח העצמי באמצעות הקלף.


אני נהנית כל-כך ללמד את השיח העצמי הזה, שמתקיים בתחילה בתמיכה, בהנחייה ובליווי שלי כמנחה. שיח שכל אדם יכול לקחת איתו, להמשיך ולתרגל באופן עצמאי, בראשית כל עם עצמו.

מזמינה אתכם כעת לקחת קלף או כל תמונה שפוגשת אתכם (פיזית או ברשת) ומשקפת לכם משהו במקום שבו אתם נמצאים כיום, או אולי את המקום שבו הייתם רוצים להיות. וקחו לעצמכם כמה דקות להתבונן בה, ובמה שהתמונה שבחרתם משקפת לכם. שימו לב שבהתבוננות אתם שמים את המשקפיים שדיברנו עליהם - סקרנות ורצון להבנה, הכרה בקיים, עיניים טובות המחברות לחוזקות, חיבור לתשוקה המתקיימת בקלף או בתמונה.

מוזמנים לחזור ולשתף כאן בתגובות, ולהעלות בתגובה את התמונה אם תרצו.. ואולי גם לקבל עיניים סקרניות, שואלות, מאירות נוספות..


כאן תמצאו פרטים על הסדנאות הקרובות, למי שרוצה לעשות את המסע הזה אתי בדרך הקלפים..

댓글


3D Balloons

רוצה ללמוד לעבוד עם קלפים טיפוליים?

bottom of page