רקע
דיסק רוחני

חולדה הנביאה

התבוננו על הדמות - מה היא באה לומר ?