רקע

חכמת נשים

צעיף
עץ שפע
כובע פרסי
תוף מרים
מחברת נגינה
שיבולים
תפוח
מטפחת תחרה
ספר תפילת נשים
מראה
כתר
רימון
ספל
זכוכית מגדלת
צמידים מחוברים
דיסק רוחני
דובי עם לב
אשכול ענבים
תיבה
כדור הארץ
עציץ אדמה