רקע

חכמת נשים

דובי עם לב
דיסק רוחני
צמידים מחוברים
תוף מרים
מחברת נגינה
שיבולים
תפוח
מראה
ספר תפילת נשים
מטפחת תחרה
כתר
רימון
ספל
זכוכית מגדלת
כובע פרסי
עץ שפע
צעיף
אשכול ענבים
תיבה
כדור הארץ
עציץ אדמה